POLITYKA PRYWATNOŚCI

1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Administratorem danych jest Michał Bąk, zamieszkały pod adresem Dietla 74/3a, 31-039 Kraków.
3. Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych.
4. Dane osobowe będą przetwarzane w celu odpowiedzi na skierowane pytania przy użyciu formularza kontaktowego.
5. Po wysłaniu wiadomości poprzez kliknięcie przycisku WYŚLIJ oznacza wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w celu odpowiedzi na wysłaną wiadomość.
6. Dane osobowe niedoszłych klientów (osób, które poprosiły o ofertę, ale współpraca nie została finalnie nawiązana) będą przechowywane przed okres 1 roku od daty wysłania zapytania. Dane osobowe klientów, z którymi została nawiązana współpraca będą przechowywane przez 3 lata.
7. Każdemu przysługuje prawo zadania dostępu do treści danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
8. Każdy, na żądanie posiada prawo do otrzymania kopii przetwarzanych danych osobowych.
9. Każdy posiada prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Danych osobowych.

2 ADMINISTRATOR DANYCH

1. Administratorem danych jest Michał Bak zamieszkały pod adresem Dietla 74/3a, 31-039 Kraków. Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.
2. Dane osobowe przetwarzane są:

a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,
b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,
c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Oferty/Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną,
d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez każdego jeśli wysłano zapytanie przez stronę formularz kontaktowy.

3. Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną – simonibakstudio@gmail.com.
4. Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).
5. Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.
6. Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

3 PRAWA AUTORSKIE

Informujemy, że wszystkie zamieszczone fotografie na stronie www.simonibak.com są autorstwa Michała Bak oraz Przemysława Simoni. Zgodnie z ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r., autorzy nie wyrażają zgody na ich kopiowanie. 

3 PLIKI COOKIES

1. Witryna www.simonibak.com używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki. Kiedy przeglądarka ponownie połączy się ze stroną, witryna rozpoznaje rodzaj urządzenia, z którego łączy się użytkownik. Parametry pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył. Cookies ułatwiają więc korzystanie z wcześniej odwiedzonych witryn. Gromadzone informacje dotyczą adresu IP, typu wykorzystywanej przeglądarki, języka, rodzaju systemu operacyjnego, dostawcy usług internetowych, informacji o czasie i dacie, lokalizacji oraz informacji przesyłanych do witryny za pośrednictwem formularza kontaktowego.
2. Zebrane dane służą do monitorowania i sprawdzenia, w jaki sposób użytkownicy korzystają z naszej witryny, aby usprawniać funkcjonowanie serwisu zapewniając bardziej efektywną i bezproblemową nawigację. Monitorowania informacji o użytkownikach dokonuję korzystając z narzędzia Google Analitics, które rejestruje zachowanie użytkownika na stronie. Cookies identyfikuje użytkownika, co pozwala na dopasowanie treści witryny, z której korzysta, do jego potrzeb. Stosuje się pliki cookies, aby zagwarantować najwyższy standard wygody www.simonibak.com, a zebrane dane są wykorzystywane jedynie wewnątrz organizacji w celu optymalizacji działań.
3. Użytkownik w każdej chwili ma możliwość wyłączenia lub przywrócenia opcji gromadzenia cookies poprzez zmianę ustawień w przeglądarce internetowej. Instrukcja zarządzania plikami cookies jest dostępna na stronie http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies

4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystając ze strony akceptujesz jej zasady. W przypadku jeśli nie jesteś w stanie zaakceptować zasad, prosimy o nie korzystanie ze strony www.simonibak.com.
2. Administrator strony ma prawo do aktualizowania treści podstrony z “Polityką Prywatności”. Użytkowników strony prosimy do okresowego sprawdzania treści “Polityki prywatności”.